Home > [:pl]Aktualności[:en]News[:] > VIP-TECH-JOB – łatwy dostęp do rynku pracy.

Osoby niedowidzące i niewidome a nowe technologie: łatwy dostęp do rynku pracy (VIP-TECH-JOB) – projekt ten ma na celu pomoc młodym ludziom z wadami narządu wzroku w poszukiwaniu pracy przez media społecznościowe oraz przygotowanie ich do rozmowy kwalifikacyjnej dzięki szkoleniom w trybie online i offline.

Jest to inicjatywa organizacji VIEWS International, której członkiem jest Fundacja i jest on finansowany ze środków programu Erasmus+.

Główne cele projektu to:

  1. wyposażenie młodych ludzi (18-35 lat) w umiejętności miękkie poprzez internetową platformę szkoleniową co da im szansę na sukces w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej,
  2. doskonalenie u tych mlodych ludzi umiejętności korzystania z mediów społecznościowych (Linkedin, Facebook, Twitter…) w poszukiwaniu pracy z wykorzystaniem nowej aplikacji stworzonej w ramach projektu.
  3. budowanie pewności siebie osób z wadami narządu wzroku oraz przekonania, że mają oni dostęp do nowych zawodów,
  4. przekonanie podmiotów publicznych, Urzędów Pracy oraz pracodawców o konieczności zwiększenia otwarcia społecznego oraz wspierania niewidomych i niedowidzących młodych osób poprzez użycie nowych i dostosowanych do ich potrzeb technologii.

Projekt ten został oficjalnie rozpoczęty na pierwszym spotkaniu partnerskim, które odbyło się w Granadzie 8 i 9 maja 2018.

Celem tego projektu jest stworzenie aplikacji oraz internetowej platformy szkoleniowej do której będą mieli dostęp również podopieczni Fundacji.

Będziemy na bieżąco informować o postępach w pracach nad projektem.