Strona główa > Projekty lokalne > FIO > PRZECIERAMY SZLAKI

Projekt realizowany był w 2017 roku ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Celem głównym projektu było wzmocnienie potencjału organizacji zaangażowanych we wsparcie na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem aktywnych form rehabilitacji społecznej tj. turystyki górskiej na terenie objętym projektem: Beskid Śląski, Beskid Żywiecki województwa śląskie i małopolskie – część południowa.