Strona główa > Aktualności > „Góry bez barier”- co dalej?

Pod takim hasłem odbyła się konferencja zorganizowana przez Fundację Pogranicze Bez Barier, Park Narodowy Gór Stołowych oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze. W dniach 26 -27 kwietnia 2019 r. w Karłowie dyskutowano na temat możliwości i znaczenia uprawiania turystyki górskiej przez osoby niepełnosprawne. Niestety, mimo iż coraz więcej działań podejmowanych jest na rzecz osób niepełnosprawnych, to jednak osoby te mają wciąż do pokonania jeszcze zbyt wiele barier społecznych, finansowych i prawnych, aby mogły bez żadnych ograniczeń czerpać radość z przebywania w środowisku przyrodniczym, w tym z górskich wędrówek.

Uczestnicy konferencji zadali sobie bardzo ważne pytanie: Co dalej z otwartością gór dla osób niepełnosprawnych? Konferencja była nawiązaniem do zeszłorocznego spotkania w Bielsku – Białej, na którym poruszana była tematyka dostępności gór i schronisk dla osób niepełnosprawnych.

Gościem honorowym tegorocznej konferencji była wiceminister inwestycji i rozwoju Małgorzata Jarosińska – Jedynak, która koordynuje Program Dostępność Plus.

W spotkaniu wzięło udział także wielu innych zacnych gości, rozumiejących potrzeby turystyki osób niepełnosprawnych. Wśród nich byli między innymi : dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki Ewa Pawlak-Lewandowska, zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska Wojciech Hurkała, zastępca dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Przemysław Herman, naczelnik Wydziału Społecznych Funkcji Lasu Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Anna Pikus, włodarze miast i gmin powiatu kłodzkiego, przedstawiciele: Ministerstwa Środowiska, Parków Narodowych, Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, Rady ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych ZG PTTK, Lasów Państwowych, Polskiego Związku Niewidomych, osoby niepełnosprawne.

Konferencja podzielona została na dwie części: studyjną i terenową. W Centrum Edukacyjno – Szkoleniowym Parku Narodowego Gór Stołowych osoby niepełnosprawne opowiedziały, jak wiele znaczy dla nich możliwość uprawiania turystyki górskiej. Nasza fundacja omówiła działania podejmowane na rzecz osób z dysfunkcjami, zaprezentowała możliwości dostępności górskich szlaków dla potrzeb osób niepełnosprawnych. PNGS zaprezentował dotychczasowe działania oraz pomysły na udostępnianie tych pięknych terenów osobom niepełnosprawnym. Ważnym tematem poruszanym podczas konferencji były bariery prawne, społeczne i ekonomiczne utrudniające lub wręcz uniemożliwiające uprawianie turystyki osobom niepełnosprawnym.

Podczas drugiej części terenowej, w otoczeniu Błędnych Skał i Szczelińca, uczestnicy mogli poznać aspekty turysty niepełnosprawnego, testując nowoczesne wózki elektryczne i manualne do poruszania się w trudnym terenie górzystym, leśnym itp. Pośród grupy uczestników znajdowały się osoby niewidome i słabo widzące, które uczyły osoby widzące poruszania się z biała laską. Wolontariusze fundacji Pogranicze Bez Barier dzielili się wiedzą i doświadczeniami na temat asystentury osobom niepełnosprawnym podczas wycieczek górskich. Uczestnicy również mogli wcielić się w rolę osoby niewidomej lub jej przewodnika, ubierając specjalistyczną uprząż dedykowaną osobom z dysfunkcjami wzroku.