Nasza Fundacja została członkiem organizacji VIEWS International. Jest to międzynarodowa sieć organizacji z 23 krajów z siedzibą w Belgii, której celem jest aktywizacja młodych ludzi niewidomych oraz niedowidzących i angażowanie ich w różnego rodzaju międzynarodowe projekty aktywizujące ich i włączające w życie społeczne. Celem tych projektów jest umożliwienie spotkań młodych Europejczyków, z których większość ma wady wzroku oraz rozwijanie u nich ducha solidarności i demokracji.

 

 

 

 

 

 

Strona została Sfinansowana dzięki Funduszowi Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie