Strona główa > Aktualności > Podsumowania, dyskusje, podziękowania czyli Konferencja

W dniu 8 grudnia 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Bielsku Białej odbyła się konferencja kończąca realizowany przez Fundację Pogranicze Bez Barier projekt ” Góry otwarte dla wszystkich” . W konferencji udział wzięli przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych związanych z działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych, parków narodowych, osoby działające w sferze turystyki , pasjonaci gór. Konferencję – na zaproszenie Prezesa Fundacji Bogumiła Kanika zaszczycili swą obecnością – Małgorzata Wypych – poseł na Sejm, Marek Woch – pełnomocnik Prezesa NFZ d.s. kontaktów z organizacjami pozarządowymi , Grzegorz Szetyński – Wicestarosta Powiatu Bielskiego . Celem spotkania było zaprezentowanie dorobku Fundacji w zakresie promowania turystyki aktywnej w środowiskach osób niepełnosprawnych, przedstawienie różnych form aktywności dostępnych dla takich osób, likwidacji barier i wprowadzania ułatwień w obiektach turystycznych , promowanie idei „gór otwartych dla wszystkich”, oraz wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych. Przedstawicieli parków narodowych – Babiogórskiego i Tatrzańskiego prezentowali dobre praktyki w dziedzinie udostępniania gór i przyrody niepełnosprawnym. Uczestnicy konferencji dzielili się swoimi spostrzeżeniami, mówili o tym co przeszkadza osobom niepełnosprawnym w zdobywaniu gór, czego potrzebują by w pełni tych gór doświadczać, dziękowali co  jest dowodem na to, że praca wolontariuszy Fundacji ma sens.

Konferencja odbyła się  przy wsparciu Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

15450931_1513416422008274_1104423539_n

Prezentacja Macieja Mażula z Babiogórskiego Parku Narodowego

 

 

 

 

 

 

 

 

15403077_1513416825341567_1176454803_n

Członkowie Fundacji Szansa dla Niewidomych czytają materiały edukacyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

15435927_1513416905341559_133873145_n

Zdjęcie zbiorowe uczestników konferencji

 

 

 

 

 

 

 

15451014_1513416802008236_953073267_n

Materiały Babiogórskiego Parku Narodowego

 

 

 

 

 

 

 

15416000_1513414825341767_1530418400_n

Rozpoczęcie konferencji – Małgorzata Wypych, Bogumił Kanik, Marek Woch, Grzegorz Szetyński

 

 

 

 

 

 

 

 

15356029_1513416492008267_1115810421_n

Małgorzata Wiecha studiuje materiały edukacyjne

 

 

 

 

 

 

 

15356109_1513416818674901_1455130566_n

Tadeusz Gierycz czyta mapę