ODKRYWCY SZLAKÓW

To tytuł naszego  projektu, który został doceniony przez komisję oceniającą projekty zgłoszone do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Do końca tego roku planujemy zorganizowanie kilku wypraw z osobami niepełnosprawnymi, szkoleń dla wolontariuszy, między innymi z zakresu radzenia sobie ze stresem i...

PRZECIERAMY SZLAKI

Projekt realizowany był w 2017 roku ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Celem głównym projektu było wzmocnienie potencjału organizacji zaangażowanych we wsparcie na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem aktywnych form rehabilitacji społecznej tj. turystyki górskiej na terenie objętym projektem:...

GÓRY OTWARTE DLA WSZYSTKICH

Projekt realizowany był w 2016 roku w ramach programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Jego celem była aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych (ON) poprzez przeprowadzenie możliwych zmian, usprawnień wspierających eksplorację gór regionu, a także zwrócenie...