Strona główa > O Fundacji

Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych „Pogranicze Bez Barier” powstała, aby przełamywać denerwujące nas wszystkich bariery!

Jakie? Przede wszystkim chcemy:

  • wspierać i aktywizować osoby niepełnosprawne,
  • promować i rozwijać nasz region, a zarazem integrować najbliższe otoczenie,
  • pomóc młodym zdobyć pracę ­ odpowiednią i satysfakcjonującą.

Działamy, jako Fundacja od 2014 roku. Jednak faktycznie nasze idee dojrzewały już dużo wcześniej. Twórca fundacji, ­ Pan Bogumił Kanik był inicjatorem rozpoczętego w 2013 roku innowacyjnego polsko­-słowackiego projektu „Pogranicze bez barier”. Głównym celem przedsięwzięcia było zniesienie barier dla osób niewidomych i niedowidzących i umożliwienie im uprawiania turystyki górskiej. Stworzenie odpowiedniego szlaku stało się korzyścią nie tylko dla osób niepełnosprawnych, ale również dla pełnosprawnych. Trzeba również zauważyć w tym unikatowy sposób na promocję regionu.

W 2014 roku Fundacja skupiała się na najważniejszym – rozwijaniu świadomości o problemach, które chcemy rozwiązywać i uczeniu się na doświadczeniach innych. W tym celu przeprowadziliśmy szereg spotkań wolontariuszy i niewidomych z Francji i Polski.

Rok 2015 to dla nas czas na szkolenia i tworzenie strony internetowej w ramach projektu „Okno na świat” oraz realizację dużego projektu pod nazwą „Być dla innych to być naprawdę”. Celem drugiego z nich jest stworzenie warunków do uprawiania turystyki rowerowej oraz turystyki górskiej przez dzieci i młodzież z dysfunkcjami wzroku, m.in. dzięki innowacyjnym urządzeniom i aplikacji, która sprawdza się już w innych częściach świata.

To wszystko to dopiero początek. Jesteśmy grupą osób silnie nastawionych na zmienianie otaczającego nas świata na lepsze, więc już dziś pracujemy nad nowymi projektami i partnerstwami.

Dane fundacji:
KRS: 0000500007
NIP: 547 214 97 23
REGON: 243495878

Konto bankowe:
Multibank: 80 1140 2017 0000 4002 1307 0058