Strona główa > Aktualności > Czy góry są otwarte dla wszystkich?

„Góry otwarte dla wszystkich”- pod takim hasłem odbywała się konferencja zorganizowana przez naszą Fundację , a jej głównym celem było przedstawienie problematyki związanej z  dostępnością gór oraz schronisk dla osób niepełnosprawnych  Likwidacja barier fizycznych, a także prawnych  ograniczających  osobom niepełnosprawnym możliwość  czerpania radości z  piękna gór była przedmiotem dyskusji uczestników konferencji .    O wadze problemu i determinacji w  jego rozwiązaniu świadczy szeroka reprezentacja różnych środowisk zainteresowanych tematem. W konferencji udział wzięli  między innymi : posłowie na Sejm:  Małgorzata Wypych i  Jacek Falfus, Jacek Sagan  – Dyrektor Departamentu Leśnictwa  Ministerstwa Środowiska,  Przemysław Herman – Naczelnik Wydziału Ewaluacji Departamentu EFS Ministerstwa Inwestycji I Rozwoju, Dyrektor Śląskiego Oddziału PFRON-   Jan Wroński, Dyrektor Mazowieckiego Oddziału PFRON-   Anna Wandzel,  Grzegorz Szetyński – wicestarosta powiatu bielskiego, przedstawiciele:  ZG PTTK, Babiogórskiego Parku Narodowego,  organizacji osób niepełnosprawnych, samorządów , Lasów Państwowych,  organizacji społecznych oraz  architekci z Politechniki Warszawskiej . W trakcie sesji terenowej zaprezentowano możliwości techniczne pojazdów   specjalnie skonstruowanych dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Należy mieć nadzieję, że już wkrótce zgodnie z planami Fundacji,  powstanie w Beskidach zintegrowany szlak górski dla osób niepełnosprawnych , a  zaprezentowane pojazdy, przyjazne środowisku,  na stałe zagoszczą na  szlaku . Konferencja odbyła sie w ramach projektu 'Góry są dla każdego współfinansowanego przez Fundację PZU.

(J.G.)

Zaproszeni goście zabierają głos

Praca w grupach

Prezentacja pojazdu na Szyndzielni

Iza Jakubowska próbuje sił na wózku

 

Ania Wandzel prowadzi pojazd

 

Wolontariuszki w akcji- Dominika, Iza , Agnieszka na tle banerów promujących Fundację