Strona główa > Projekty lokalne > FIO > GÓRY OTWARTE DLA WSZYSTKICH

Projekt realizowany był w 2016 roku w ramach programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Jego celem była aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych (ON) poprzez przeprowadzenie możliwych zmian, usprawnień wspierających eksplorację gór regionu, a także zwrócenie uwagi lokalnych samorządów, społeczności oraz osób niepełnosprawnych na możliwość rozwoju turystyki osób niepełnosprawnych w Beskidzie Żywieckim (województwo śląskie i małopolskie). Podjęte działania wspierały proces integracji i włączania do społeczności aktywnych osób niepełnosprawnych. Odbiorcami projekty były samorządy powiatu żywieckiego i bielskiego, wybrane 3 schroniska górskie, wolontariusze Fundacji oraz osoby niepełnosprawne. W ramach projektu przeprowadzono cykl szkoleń dla personelu schronisk z zakresu możliwości rozwoju turystyki oraz wprowadzania ułatwień dla osób niepełnosprawnych. Zorganizowano konferencję celem której była promocja turystyki osób niepełnosprawnych, prezentacja rozwiązań możliwych do wdrożenia w gminach, obiektach turystycznych, schroniskach, szlakach oraz zwrócenie uwagi na problem barier, na które natrafiają osoby niepełnosprawne pragnące korzystać z atrakcji turystycznych.